προγραμμα / Programme

Προγραμμα / PROGRAMME

ΣΑΒΒΑΤΟ/ SATURDAY GROUPS ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY
Delmar, Cathy 1 Garivaldis, Athanasios
Tzegas, Savvas 2 Delmar, Sean
Delmar, Sean 3 Delmar, Cathy
(Tzegas,
Savvas:Yorkshire terrier, Jack Russel Terrier, Am. Staffordshire Terrier)
Delmar, Cathy 4 Garivaldis, Athanasios
Delmar, Cathy 5 Garivaldis, Athanasios
Delmar, Sean 6 Delmar, Cathy
Delmar, Cathy 7 Garivaldis, Athanasios
Delmar, Sean 8 Delmar, Cathy
Delmar, Sean 9 Delmar, Cathy
Garivaldis, Athanasios 10 Delmar, Sean
     
EXTRA CAC
Delmar, Sean 1  
Delmar, Cathy 2  
3 Garivaldis, Athanasios
Delmar, Sean 4  
Delmar, Sean 5  
Garivaldis, Athanasios 6  
Pitsikas, Stavros 7  
Garivaldis, Athanasios 8
Garivaldis, Athanasios 9
Delmar, Cathy 10  
 
ΤΕΛΙΚΑ/ FINALS
Delmar, Cathy 1 Garivaldis, Athanasios
Tzegas, Savvas 2 Delmar, Sean
Delmar, Sean 3 Delmar, Cathy
Delmar, Cathy 4 Garivaldis, Athanasios
Delmar, Cathy 5 Garivaldis, Athanasios
Delmar, Sean 6 Delmar, Cathy
Delmar, Cathy 7 Garivaldis, Athanasios
Delmar, Sean 8 Delmar, Cathy
Delmar, Sean 9 Delmar, Cathy
Garivaldis, Athanasios 10 Delmar, Sean
Pitsikas, Stavros JUNIOR HANDLING Tzegas, Savvas
Garivaldis, Athanasios BRACES Delmar, Sean
Delmar, Cathy BREEDERS Delmar, Sean
Delmar, Sean PROGENY Delmar, Cathy
Delmar, Cathy VETERANS Garivaldis, Athanasios
Garivaldis, Athanasios GREEK BREEDS Tzegas, Savvas
Delmar, Sean B.I. MINOR PUPPY Delmar, Cathy
Delmar, Cathy B.I. PUPPY Delmar, Sean
Garivaldis, Athanasios B.I. JUNIOR Delmar, Cathy
Delmar, Sean B.I.S. Garivaldis, Athanasios